Mimosoudní řešení sporů

Informace o možnosti mimosoudního řešení sporů

Dovolujeme si informovat naše zákazníky, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzickými osobami, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o jejich právu vyplývajícímu ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, řešit případný spotřebitelský spor vyplývající z uzavřené smlouvy mimosoudně u České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: zc.iocobfsctd@rda, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, jakožto subjektu pověřeného k řešení takových sporů mezi naší společností a zákazníkem-spotřebitelem.

Napište nám!

maximální počet souborů: 8
Maximální velikost: 50MB
Podporované formáty: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, xls, xlsx, zip, rar, stl, object, stp, step, iges, igs, CATPart, CATProduct, CATDrawing, cgr, 3dxml, model, session, exp, dlv, 3dm